kardox pro
Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
Malperè kardox pro bxèr hatna hemi mehvanèn hèja d kt...........Malperè kardox pro malpere kè serbxoè kurdi ye................babetèn computeri u internet u yarya u mobaila belaf d kt..............hèvidarm demèn xosh d malperè kardox pro da b borinn
danana wsheye ka nehèni ya b hèz l ser computeri  eger te dana
ser Lser computeri naçit d vèt computeri format ki hete l ser rabit
destpèkè --(START) >>> (RUN) >>>> (syskey) b nvise OK bke
bo danan wsheya nehèni (UPDATE) helbjère
wsheya nehèni L her do boshahi yan bnvise (OK) bke
disan (OK) bke.. wsheya nehèni kete ser computeri
yarya zor xosh yarya ((X-Motor Racing Demo v1.11))

yarya (X-Motor Racing) yaryeka zor xoshe.... yarya berikana trumpêlan......
50 themên 2009 bo computeri

50 themên zor çowan yên sala 2009 bo computeri....
programè (Easy GIF Animator Pro 4.8.1.39)

programè (Easy GIF Animator) programekê zor xoshe karekê zor çowan ençam ddit.. karê programi bo danana wêna l berêk wênei d kite wênê çorê gif......
bo çareserkrna computeri bê format krn

bo çareserkrna computeri bê ko computer bhête format krn....demê computer têkdçit yan xrab dbit pêwisti formatê bo to d shê b vên rêka computeri çareser ki u format neki.....
programè easy photo recovery 2.0

programe kè zor b hèze. bo zvrandna Wènèn jèçui ((delete)). yanko Wènèn te j computeri jèçn pèvi programi dè shè wènèn xo zvrini d computeri da ve......

Programè  ( Real Player 12 sp)

programè (Real Player 12)  programekê zor b hêze bo karkrna vedio u muzic gelek çora u downlaod krna vedio ya j internetê...
programè Duplicate Finder

programè ((Easy Duplicate Finder)) programekè zor hèze karekè bash ençam d dit..program bo diyar krna do foldera wek yek d computeri da
programè  PowerDVD Ultra Deluxe 7.3.3723 Full

programè  Power dvd Ultra Deluxe 7.3.3723 Full  programe kè zor b hèze b kar d hèt bo xandna dvd ya
Programè  FALSH GET 3.0

programè  FALSH GET 3.0  programekê zor b hêze l bowarê downlaod krnê.....
programê YouTube for mobile v2.0.0 For S60 v3

programê (YouTube for mobile) ef program bo mobaila ne... karê  programi bo downlaod krna vedio ya  j malperê youtube....
Programè Caricature Studio 3.0

programê caricature studio karekê zor çowan ençam d dit.. karê programi wêney d kite wênê karikatêr pash d kite d dikorekê da b shêwazekê zor çowan.....
Babet
demjmèr
Formata computeri
Hemi amrazèn RUN
dagrtna video ya  j  you tube
ditna hemi çihanè
Theme kurdistanè bo computeri
demèn bangi
Bo vrêkrna SMS b internetê bo mobailê....to d shê rojane 5 SMS b internetê bo Korek u sanatel u Asiacel vrê ki....vêrê cliek bke
program bo Karkrna hemi yaryèn PS2 l ser computeri
temenê computeri
nishanên computera xo b zane
Laper
2
3
4
5